Tel.: 088-324600 samb. 2141 | E-mel: shc_ict@moh.gov.my

PACRIS Medical System
Jabatan Radiologi, Hospital Queen Elizabeth II

Clinical Management Site
Unit Pengurusan Klinikal, Hospital Queen Elizabeth II

Blood Results Enquiry (iLab)
Hospital Queen Elizabeth II

Staff Vehicle Information Centre
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Pengurusan Aset ICT (SPAiCT)
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Aduan Kerosakan Peralatan ICT,
Hospital Queen Elizabeth II

Electronic Certificate System
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Pengurusan Hebahan (eHebahan)
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Peperiksaan Pembelajaran Jururawat Atas Talian (NOLES) Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Pengurusan Penghantaran Pesakit (eIHT)
Hospital Queen Elizabeth II

Rheumatic Heart Disease (i-RHD)
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Pengurusan Dokumen Kualiti,
Unit Kualiti Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Tempahan Makanan Pesakit Dalam,
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Rekod Bil Perubatan,
Unit Hasil, Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Rekod Bil Perubatan Pesakit Bayar Penuh (FPP), Unit Hasil, Hospital Queen Elizabeth II

Electronic Bed Management System,
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Pendaftaran Pesakit Jabatan Kecemasan dan Trauma
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Penerimaan Dokumen dan Surat Menyurat
Hospital Queen Elizabeth II

Clinical Research Center System,
Unit CRC Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Direktori Telefon Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Direktori Telefon,
Hospital Queen Elizabeth II

Medicine_Formulary
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Maklumat Pengurusan Tempahan Kenderaan, Unit Pengangkutan dan Ambulan Hospital Queen Elizabeth II

OnCall Room Booking System
Hospital Queen Elizabeth II

Pharmacy Information System (PhIS)
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Maklumat Pengurusan Tempahan Bilik Mesyuarat, Unit Latihan Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Tempahan Peralatan ICT
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Log Penggunaan Komputer ICT/VLIB,
Hospital Queen Elizabeth II

 

 

Sistem Tempahan Bersepadu(Integrated Booking System) Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Maklumat Keputusan Makmal Integrasi Baru,
Hospital Queen Elizabeth

eNotifikasi,
Sistem Maklumat Penyakit Berjangkit

Laporan Mingguan Aktiviti Bebas Denggi (Borang PBDKK2), Unit Kesihatan Awam Hospital Queen Elizabeth II

Ministry of Health Virtual Library

Ministry of Health Virtual Library

Sistem Pemantauan dan Pengurusan Aset (SPPA)

Sistem Pengurusan Maklumat Staf,
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Sistem Pertukaran Pegawai
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Online Monitoring of Continuing Professional Development,
Ministry of Health Malaysia

Sistem Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kerajaan (GFMAS)

Sistem Perolehan Agensi Kerajaan dan Pembekal

MyGov*Net Online Service Fulfillment (MyGovOSF)

Government Public Key Infrastructure
(GPKI)

Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

Gerbang SMS Kerajaan Malaysia

Interactive 2-Way Messaging Service, TM

Webmail 1GovUC

Sistem Pengurusan Mesyuarat
Kementerian Kesihatan Malaysia

Data Untuk Kesejahteraan Rakyat

National Cardiovascular Disease Database Web Application

Malaysia Health Data Warehouse,
Kementerian Kesihatan Malaysia

BBISv2

SSO MyGovUC 2.0

Webmail 1GovUC

Google MyGovUC 2.0

Kementerian Kesihatan
Sistem Kajian Kepuasan Pelanggan

Sistem Pengurusan Hasil

e-Vetting 2.0

ePerolehan Online Learning

eAduan Perolehan

MyAr-Rehlah