Tel.: 088-324600 samb. 2141 | E-mel: shc_ict@moh.gov.my

Rheumatic Heart Disease (i-RHD)
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Tempahan Makanan Pesakit Dalam,
Hospital Queen Elizabeth II

Electronic Bed Management System,
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Pendaftaran Pesakit Jabatan Kecemasan dan Trauma
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Rekod Bil Perubatan,
Unit Hasil, Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Rekod Bil Perubatan Pesakit Bayar Penuh (FPP), Unit Hasil, Hospital Queen Elizabeth II

Cardiology Management System, Cardiology Department
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu Radiologi,
Jabatan Pengimejan Diagnostik Hospital Queen Elizabeth II

OnCall Room Booking System
Hospital Queen Elizabeth II

Clinical Research Center System,
Unit CRC Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Direktori Telefon Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Direktori Telefon,
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Aduan Kerosakan Peralatan ICT,
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Tempahan Bersepadu(Integrated Booking System) Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Maklumat Pengurusan Tempahan Kenderaan, Unit Pengangkutan dan Ambulan Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Pengurusan Dokumen MS ISO,
Unit Kualiti Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Maklumat Pengurusan Tempahan Bilik Mesyuarat, Unit Latihan Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Tempahan Peralatan ICT
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Log Penggunaan Komputer ICT/VLIB,
Hospital Queen Elizabeth II

Sistem Maklumat Keputusan Makmal Integrasi Baru,
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit, Unit Rekod Perubatan Hospital Queen Elizabeth II

Pharmacy Information System (PhIS)
Hospital Queen Elizabeth II

 

 

Laporan Mingguan Aktiviti Bebas Denggi (Borang PBDKK2), Unit Kesihatan Awam Hospital Queen Elizabeth II

Telekonsultasi (TC),
Jabatan Kardiologi Hospital Queen Elizabeth II

Malaysia Health Data Warehouse,
Kementerian Kesihatan Malaysia

National Cardiovascular Disease Database Web Application

Ministry of Health Virtual Library

Ministry of Health Virtual Library

Sistem Pemantauan dan Pengurusan Aset (SPPA)

Sistem Pengurusan Maklumat Staf,
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Sistem Pertukaran Pegawai
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Online Monitoring of Continuing Professional Development,
Ministry of Health Malaysia

Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan

Sistem Perolehan Agensi Kerajaan dan Pembekal

Sistem Perakaunan Terimaan Kerajaan

Sistem Pengurusan Mesyuarat
Kementerian Kesihatan Malaysia

Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

Gerbang SMS Kerajaan Malaysia

Interactive 2-Way Messaging Service, TM

Sistem Maklumat Rawatan Perubatan,
Kementerian Kesihatan Malaysia

Gerbang SMS Kerajaan Malaysia

Laman Web Rasmi Hospital Queen Elizabeth II

Webmail 1GovUC

Webmail 1GovUC